Demans Tedavisi Demans Nasıl Tedavi Edilir?
15 Mayıs 2024

Demans Tedavisi Demans Nasıl Tedavi Edilir?

Demans Tedavisi, Demans hastalığı dışında kalan bunama genellikle tedaviyle çözülebilir. Bu tür hastalıklarda genellikle geri dönüşümlü tedavi yapılır. Demans hastalığında tedaviyi yavaşlatmaya yönelik uygulamalar yapılır. Erken teşhis konmuş hastalarda, unutkanlığı azaltan ilaçlar kullanılmalıdır. Bu tedavideki amaç ise beyindeki hücrelerin ölümünü yavaşlatmaktır. Hastalığın kesin tedavisi söz konusu değilse yapılan çalışmalarda tedavi için olumlu sonuçlar alınmaktadır. Tedavi sırasında sosyal desteğin ve çevresel etkenlerin büyük önemi vardır. Hastalığın zihinsel faaliyetini destekleyen kitap okumak ve bulmaca çözmek gibi eylemlere ağırlık verilmelidir. Kişinin becerilerini kullanması için, uygun bir ortam yaratılmalıdır. Bu hastalık ilerlediği durumda kişiler bakıma muhtaç olurlar ve hastaya bakan kişilerin hastalık hakkında yeterli bilgiye sahip olmaları ve hastaya ona göre davranmalıdır. Kişiye bakan kişinin çok sabırlı olması gerekmektedir. Kişiye erken teşhis konulduğunda, hastalığın başarı oranı çok yüksektir ve başarılı bir tedavi uygulanır. Değişik etkenler demansa yol açmaktadır. Bunlardan bazılarının düzeltilme olanağı yüksektir. Genellikle vasküler demans hastalığında, beyne giden kan akışını düzene sokarak bunamaya neden olmadan sorunlar çözülebilir. Demans'ın diğer sebeplerinde ise rahatsızlığın ilerletilmesi ve şiddeti yavaşlatılır.

Demans tedavisinde zihinsel fonksiyonlar
  • Kişide hafıza kaybı,
  • Dikkat,
  • Konsantrasyon,
  • Planlama,
  • Konuşma,
  • Düşünme gibi planları etkiler.
Bunun dışında duygulanımları ve davranışlarını da etkileyebilir.

Demans Tedavisinde en önemli olan tedaviye uyulması ve devam edilmesi için hasta ve hasta yakınlarının bu konuda bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. Bu ilaçların olumlu etkileri hastalık evresinde ve yaşam kalitesinde stabilizasyon sağlamak, hastanın günlük aktivitelerini uzun süre bağımsız olarak yapmasını ve hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak, davranış ve psikiyatrik sorunları azaltmak, bakıcı yükünü azaltmak ve bakım evine yatmasını geciktirmektir. Bu etliler ne kadar erken dönemde başlanırsa o kadar çok sık görülmektedir. Tedavideki diğer önemli nokta ise ilaçları dozlarının düşük başlanıp dönem dönem artışlarının yapılmasıdır. Bu şekilde yan etkileri azaltmış oluruz.

Günümüzde demans hastalığı tedavisi için onayı olan farmakolojik ilaçlar asetilkolinesteraz inhibitörleri ve memantindir. Asetilkolinesteraz inhibitörlerinden ilk çıkan ilacın hepatotoksisite nedeniyle kaldırılması şu an kullanımda olan asetilkolinesteraz inhibitörleri donezepil, galantamin ve rivastigmindir. Bu ilaçlar asetilkolinesteraz enzimini inhibe etmek yoluyla Demans hastalığı tedavisind azalan en önemli nörontransmiter olan asetilkolinin sinaptik aralıkta seviyesinin artmasını sağlamaktadırlar. Erken ve ileri evrede kullanılırlar. Orta ve ilerleyen evrede memantin tek başına veya kolinesteraz inhibitörleri ile konbine edilerek kullanılır. Antioksidanlar, pirasetam ve gingko bloba gibi ilaçların olumlu etkilerinin gösterildiği çalışmalar olsa da olumsuz olduğunu gösteren tedaviler de mevcuttur. Kullanılan ilaçlar kesinlikle esas tedavi olarak değil, ancak esas tedavi olan memantin ve kolinesteraz inhibitörleri yanında ek tedavi olarak tercih edilebilir. Demans tedavisinde şeker, tansiyon ve kolesterolü kontrol altına alarak nikotin kullanımını sonlandırarak ilave zararlar önlenebilir.

Demans tedavisinde hastalarının bir kısmında davranış ve duygu problemi ile ilgili psikiyatrik ilaçlara ihtiyacı olabilir. Psikotik semptomlar, depresyon, ajitasyon, anksiyete ve uyku düzensizlikleri için ilaçlar verilebilir. Düşük dozda risperidon, ketiapin, olanzapin veya citalopram, sertralin kullanarak şikâyetlerin ortadan kalkmasına yardımcı olabilirler.

Demans Tedavisi Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Haber Bülteni