İşitme Kaybı Tedavisi İşitme Kaybı Nasıl Tedavi Edilir?
15 Mayıs 2024 Çarşamba

İşitme Kaybı Tedavisi İşitme Kaybı Nasıl Tedavi Edilir?

İşitme Kaybı Tedavisi, yalnızca bazı akut subakut hastalıklarda söz konusu olur. Orta kulağın tubal disfonksiyonlarında ve orta kulak enfeksiyonlarının başlangıç formlarında, patoloji ve dolayısıyla işitme kaybını geri döndürmek için değişik ilaç tedavileri ve tıbbi yöntemler kullanılmaktadır. Bu patolojilerde tıbbi tedaviye yanıt alınmaması, havalandırma tüpü uygulaması yapılmasını ya da daha ileri cerrahi girişimleri uygulanabilir. İç kulağın akut patolojilerinde ise pek çok tıbbi iyileştirme kaleminin yanı sıra bilhassa kortizol iyileştirmenin yeri vardır. İç kulak patolojilerinden aniden oluşan işitme kayıplarında, hiperbarik oksijen tedavisi yapılması da tedavi seçeneklerinin içindedir.

İşitme Kaybı Tedavisi İçin Yapılan Uygulamalar: İşitme kaybını düzeltmek için yapılan ameliyat, dış ve orta kulağa ait subakut kronik patolojilerde göz önüne alınır. İç kulak ile işitme sinirine ait patolojilerde de işitme kayıpları tedavisinde ameliyat ile düzeltilmesini sağlamak maalesef mümkün olamıyor. Bu tür kayıplar için, ancak, işitme cihazı ile implant gibi araçlar vasıtasıyla, kaybın düzeltilmesi değil de ancak telafisi mümkündür. İşitme kaybı düzeltme ameliyatları, bazı zaman yalnız işitmeye müdahale için yapılırken, bazen de asli patolojinin tedavi amaçlarından biridir. En çok uygulanan düzeltme ameliyatları için;
  • Grommet yani havalandırma tüpü takılması,
  • Timpanoplasti yani zar tamiri yapılması,
  • Ossikuloplasti yani kemik zincir tamiri yapılması,
  • Stapedotomi yani üzengi kemikçiğinin mikroprotezle değiştirilmesi işlemleridir.
Bu yapılan ameliyatların her biri, elverişli endikasyon durumunda, hasta yaşamında dramatik değişikliğe neden olur.

İşitme Kaybı Tedavisinde Kullanılan İşitme Cihazları: İşitme cihazı veya işitme aleti, gözlük gibi bedenin dışına takılan, sesi algılayarak işlemden geçirip, şiddeti yükselten ve yine ses olarak dış orta kulak içine ya da kafa kemiklerine ulaştıran alettir. İşitme cihazı, endikasyonu Uzman aracılığıyla konulmak kaydıyla, hafif, orta, ileri ve mecburiyet olması halinde derin işitme kayıpları tedavi seçeneğidir.

İşitme Cihazları Uygulama Alanları ve Çalışması: en sık uygulama alanları, küçük çocuklarda doğumdan çift taraflı hafif, orta ve ileri seviyede işitme kayıpları ile yaşlılarda edinsel çift taraflı hafif, orta ve ileri seviyeler işitme kayıpları tedavisi içindir. İşitme cihazları, amplifikasyon adı verilen sesin şiddetini yükseltme süreci için en önemli kısmını oluşturmak şartıyla, teknolojik açıdan, 2 ana gruba ayrılır: Analog işitme cihazı ve dijital işitme cihazları. Analog ses kaybı işitme cihazları, klasik mekanik, doğal ses yükseltme teknolojisi kullanarak çalışır. Dijital işitme cihazları da mini bilgisayar sistem ve programları kullanarak, seçilmiş ses yükseltme teknolojisi kullanarak çalışır.

MP 3'te kullanılan teknolojiye benzeyen bir tertip ile çalışan bu cihazda ses önce dijital ortama aktarılır, bunun akabinde dijital işlemlerle sesin önemli bileşenleri yükseltilir, önemsiz olan bileşenleri ise kısılır, bu şekilde sesin kişi tarafından daha net algılanması sağlanır. İşitme kaybı tedavisi için kullanılan dijital cihazları, amplifiye sesin verildiği doku bakımından da 2 ana gruba ayrılır. Kemik yolu ile hava yolu cihazları. Kemik yolu işitme cihazı, hava yolunun uygulanamadığı ender durumlarda kullanılır. Hava yolu işitme cihazları da sesi dış kulağa veren, yani tabi işitme yolunu kullanan, doğal olarak çok daha güçlü ve net bir işitme sağlayabilen cihaz durumundadır.

Koklear implant, bedene ameliyat ile yerleştirilen, sesi algılayarak işlemden geçirip, elektriğe dönüştüren ve akabinde, ses olarak değil elektrik şeklinde iç kulağa veren bir cihazdır.

İşitme Kaybı Tedavisi Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Haber Bülteni

Güncel

Orta Kulak İltihabı Tedavisi

Orta Kulak İltihabı Tedavisi

Güncel

Nasır Tedavisi Nasıl Tedavi Edilir?

Nasır Tedavisi Nasıl Tedavi Edilir?

Güncel

Horlama Tedavisi Horlama Nasıl Tedavi Edilir?

Horlama Tedavisi Horlama Nasıl Tedavi Edilir?