Lenfoma Tedavisi Lenfoma Nasıl Tedavi Edilir?
15 Mayıs 2024

Lenfoma Tedavisi Lenfoma Nasıl Tedavi Edilir?

Lenfoma Tedavisi, Lenfoma lenfositlerin meydana getirdiği bir kanser türüdür. Lenf dokusunun habis tümörü için kullanılan genel bir addır. Kanser ya normal hücrelerin hızla artması yahut normal lenfositlere nazaran daha uzun zaman yaşamaları ile oluşmaktadır. Lenfoma tedavisi radyoterapi yahut kemoterapi yardımıyla yapılır. Lenfomada tedavinin seçimi, hastalık evresine göre yapılacağı için evrelemenin doğru yapılması gerekir. Histopatolojik olarak teşhisi doğrulanan ve her hasta uygun evreleme için batın, göğüs, pelvis bilgisayarlı tomografik inceleme ve kemik iliği biyopsisi yapılması gerekir. Çok erken evre, Hodgkin lenfomada evreleme gayesi ile evreleme laparatomisi adı verilen bir operasyon yapılıp karın içerisinde büyümüş lenf düğümü olup olmadığı araştırılır. Hodgkin lenfoma tedavisi için erken evrede radyoterapi yapılması biçimindedir. Hastalık daha ileri bir safhada ise toplu kemoterapi şeklinde (Abvd, Mopp benzeri) yapılmalıdır. Erken safhada uygun bir tedavi ile %80'lere ulaşan şifa ihtimali ileri safhalarda daha düşük oranlarda devam eder. Hodgkin lenfomada hasta da yaş, hastalığın histopatolojik türü, hastalık safhası, B semptomunun varlığı, tedavi başarısını etkilemektedir. Hodgkin harici lenfomada tedavi planı lenfoma derecesi, hastalığın genelliği gibi çok fazla etkene göre yapılır. Agresif Hdl'lı hastaların; %30-60 civar aralığı kombine kemoterapi ile şifa bulunabilir. Hastalığın sessiz formlarında iyileşme elde edilememesine karşın prognoz fazla iyidir. Bu hastalar 20 sene ve daha fazla yaşayabilir.

Lenfoma İçin Kemoterapi ve Kombine Tedavisi Nasıl Yapılır?

Hdl tedavisi için radyoterapi, kemoterapi ya da bu tedavilerin kombinasyonu uygulanır. Hastalığa ait belirtisi olmayan hastalar belli aralıklar ilea fizik muayene ve laboratuvar testleri, görüntüleme ile incelenir. Hastalıkta ilerleme görülünce tedavi aşamasına geçilir. Agresif lenfomalarda ise kemoterapi uygulanır. Kemoterapi daha çok kombine kemoterapi şeklinde olur. Bir doz kemoterapi ile az sayıda kanserli hücre etkisiz hale gelir. Tüm kanserli hücreleri yok etmek için tedaviyi birkaç doz şeklinde uygulamak gerekir. Kür sayısı tümörün büyümesine fırsat vermemek, ısrarlı kanserli hücrelerin gelişimini önleyebilmek için gereken sıklık ile uygulanmalıdır. Her bir tedavi uygulamasını birkaç haftalık ilaçsız istirahat dönemleri takip eder. İntravenöz infüzyon tedavisi az sayıda siklus olarak yapılacaksa kalıcı veya geçici kateter takılır. Hdl sessiz bir seyirli ise; aşama I ve II'de radyoterapi, aşama III ve IV'te bekle gör tedavisi, kemoterapi (Klorambusil, Chop, fludarabin) ya da monoklonal antikor gibi biyolojik tedavi yapılabilir. İntermediate ile agresif lenfomalarda ise aşama I ile II'de tam doz kemoterapi ya da kemoterapi + radyoterapi uygulanır. Standart iyileştirme Choptur. III veya IV. Evrede de kombine kemoterapi uygulanır. Bazen Hdl'lı hastalar için, asıl hücre transplantasyonu ile yüksek doz kemoterapi yapılması gerekmektedir. Kemik iliği kök hücre denilen akyuvar, alyuvar ve kan pulcukları üreten, gelişmemiş bir hücre içerir. Bazı durumlarda kanser hücrelerini yok etmek için yüksek doz radyoterapi ya da kemoterapi gerekir. Bu tedavi ile olağan kemik iliği de yıkılır. Sağlıklı kemik iliğini yerine getirmek amacıyla bir vericinin kemik iliği veya kök hücreleri alınır. Tekrarlayan hastalarda lenfoma türü ve tekrar zamanına göre yeni tedavi planı yapılır. Tam düzeldikten sonra lenfomanın yeniden meydana çıkmasına nüks denir. Bazı zamanlarda nüks etmiş hastalar içinde yoğun tedaviler uygulanmasını izleyip, kemik iliği ya da kök hücre nakli gerekebilir.

Kemoterapi Dışı Tedaviler

Radyoterapi: Radyasyon tedavi ile alandaki kanser hücrelerini etkisiz kılan bir lokal Lenfoma tedavidir. Burada yapılan tedavi sınırlı bir bölgeye veya daha geniş alanlara yapılabilir. Radyasyonda ağrı olmaz. Boğazda tahriş, yorgunluk, ağız kuruluğu, iştah kaybı, öksürük, bulantı, deri döküntüleri ve saç dökülmesi radyoterapinin yan etkisidir.

Biyolojik tedaviler: İmmunoterapi de dâhil olarak, biyolojik tedaviler bedenin hastalık ile savaşabilme gücünün kullanılmış olduğu lenfoma tedavi türleridir. Monoklonal antikorlar bir antijen için yapılmıştır. Kanser hücreleri, bilinen antijenlere karşı uygulan monoklonal antikorlar ile yok edilir. Radyoimmunoterapi ve monoklonal antikorlara radyoaktif molekül ilave edilerek direkt tümörlere karşı radyoterapi yapılabilir. İnterferon iyileştirmesi de vücutta doğal olarak meydana gelen bir madde olan alfa interferonun direkt kanserli hücreleri öldürebilme tesirinden yararlanılarak uygulanır. Bunun Yan etkileri ise gribal enfeksiyon benzeri semptomlardır.

Lenfoma Tedavisi Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Çocuklarda İshal Tedavisi

Çocuklarda İshal Tedavisi

Editörün Seçtiği

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Doğum Lekesi Tedavisi Doğum Lekesi Nasıl Tedavi Edilir?

Doğum Lekesi Tedavisi Doğum Lekesi Nasıl Tedavi Edilir?

Hamilelikte Öksürük Tedavisi

Hamilelikte Öksürük Tedavisi

Tsh Yüksekliği Tedavisi

Tsh Yüksekliği Tedavisi

Vajinal İltihap Tedavisi Vajinal İltihap Nasıl Tedavi Edilir?

Vajinal İltihap Tedavisi Vajinal İltihap Nasıl Tedavi Edilir?

İdrar Yolu İltihabı Bitkisel Tedavisi

İdrar Yolu İltihabı Bitkisel Tedavisi

Güncel

Diş Eti Nasıl Tedavi Edilir?

Diş Eti Nasıl Tedavi Edilir?

Güncel

Yumurtalık Kisti Bitkisel Tedavi

Yumurtalık Kisti Bitkisel Tedavi