Karaciğer Kanseri Tedavisi
15 Mayıs 2024

Karaciğer Kanseri Tedavisi

Karaciğer kanseri tedavisi, organın bizzat dokusundan çıkan berbat huylu tümörlerin etkisi kılınmasına dayanır, bütün kanserler içerisinde az rastlanılan bir kanser türüdür. Erkeklerde kadınlara mukayese edilirse daha çok yaygındır. Tanısı konmuş her yüz kanserden tahmini bir tanesi karaciğer kanseridir. Bunların içerisinde ise en sık rastlanılan türü hepatoselüler karsinom ismi verilen türdür ve karaciğer kanserlerinin tahmini %90'ını meydana getirir. Geriye kalanlar ise genellikle karaciğer içerisinde bulunan safra yöntemlerinden orijin alan kolanjiyokarsinom ismi verilen tümörlerdir. Karaciğerde en sık rastlanan tümörler metastazlardır. Metastaz yabancı bir uzuv veya dokudaki kanserin karaciğere sıçramasıdır. Karaciğere vücudun anında her yerindeki kanserler sıçrayabilir.

Karaciğer kanseri tedavisi Hepatoselüler karsinom (HCC) en sık rastlanan karaciğer kanseridir ve başka iyileştirme alternatifleri mevcuttur. Hasta olanların en fazla fayda gördükleri iyileştirme yolu cerrahi tedavidir. Tümörleri içerisine alacak pozisyonda karaciğerin bir kısmının çıkarılması veya karaciğer nakli iyileştirme seçenekleridir. Cerrahisinde uyarı edilen geriye kalacak karaciğerin hasta kişiye yetecek nitelikte ve boyutta olmasıdır.

Karaciğer kanseri tipleri.

Karaciğerde en sık rastlanan tümörler metastazlardır. Karaciğer metastazları da benzer HCC benzeri genelde yavaşça izler ve fakat ileri evrelerde meydana çıkan belirtilerle tanı konulur. Karaciğer metastazlarında iyileştirme alternatifleri en başta hasta uygunsa cerrahi müdahale ve cerrahiyle beraber ek diğer birtakım tedavileri içermektedir. Iyileştirme seçimi, kanserin hangi organdan hangi kanser benzeri sıçrama yaptığıyla beraber kütlenin özelliklerine ve hastanın sıhhat şartlarına yönelik değişir. Kalın bağırsak kanserlerinde ve nöroendokrin ur ismi verilen özel bir kanser tipinde karaciğer metastazlarının cerrahi olarak çıkarılması çok fazla sıkı neticeleri vermektedir. Bu sebeple bu 2 gruba giren hasta olanlarda tümörü (Veya tümörleri) içerisine alacak pozisyonda karaciğerin bir kısmının çıkarılmaya çalışılır. Birtakım uyumlu olgularda operasyon laparoskopik olarak yapılabilir. Karaciğer kanseri tedavisi ameliyatları, bütün cerrahi girişimler içerisinde en önemli ameliyatlardandır ve hasta kişiye önemli bir yük yükler. Hasta olanların genel sıhhat vaziyetinin bu ameliyatları kaldıracak seviyede olması gerekir. Geriye olan karaciğer dokusunun hasta kişiye yetecek olması ilk kriterdir. Diğer taraftan geri kalacak karaciğer dokusunun yeterlidir meydana gelmediği tahmin edilen veya karaciğer her 2 lobunda da ur durumda olan vaziyetlerde ur çıkarılmadan öncesinde karaciğerin bir lobuna kan getiren ana arterlerden birinin tıkanması sağlanarak diğer lobun büyümesi sağlanır. Öbür bir seçenek de hasta kişiye evreli operasyon yapmaktır. İlk olarak urların bir çoğunluğu karaciğerden temizlenir ve sonraki süreçte çıkarılacak lobu besleyen damarın tıkanmasıdır. Sonraki operasyonda bu lob çıkarılarak karaciğerdeki tümörler temizlenir. Bu tedavilerde etki urların tamamı ile temizlenmesidir.

Karaciğer kanserine kemoterapi uygulaması

Karaciğer metastazlarında kemoterapiye sık sık başvurulur nedeni ise metastaz demek yabancı organdan kanserin sıçraması demektir ve bu aşama 4 benzeri en ileri safhada olasıdır. Karaciğer kanseri tedavisi hastalar cerrahi müdahaleye müsait olsun veya olmasın kemoterapi adayıdırlar. Bir diğer detayda kanser tanı edildiğinde ur çıkarılamayacak vaziyetteyse kemoterapi ile cevabı alınabilir ve küçülen veya yok durumda olan tümörler tekrar değerlendirilip kemoterapi sonrasında operasyon bu defa uygulanabilir. Uygulanan diğer iyileştirme alternatifleri ise Y-90 mikroküre rehabilitasyonu veya radyofrekans / mikrodalga ablasyon ile urların yakılması benzeri uygulamalar rehabilitasyonda kullanılan diğer yöntemlerdir. Bu yollar cerrahinin uygulanamadığı vaziyetlerde veya cerrahi işlemle beraber kombine rehabilitasyonda uygulanabilir. Karaciğer kanseri tedavisinde bir başına bu rehabilitasyonların muvaffakiyet oranları cerrahinin çok fazla gerisindedir ve fakat seçilmiş hasta olanlarda uygulanabilmektedir.

Karaciğer Kanseri Tedavisi Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Editörün Seçtiği

Haber Bülteni

Güncel

Sarı Nokta Hastalığı Tedavisi

Sarı Nokta Hastalığı Tedavisi

Güncel

Bebeklerde Bronşit Bitkisel Tedavi

Bebeklerde Bronşit Bitkisel Tedavi

Güncel

Lenf Bezi Şişmesi Tedavisi

Lenf Bezi Şişmesi Tedavisi